Resultat och förändring på riktigt.

Vi är en uppgraderingsbyrå. Vi uppgraderar ert varumärke. Er kommunikation. Er organisation. Era produkter och tjänster. Vi skapar helt enkelt resultat och förändring. På riktigt.

Det här gör vi

720 grader är en uppgraderingsbyrå. Vi uppgraderar ert varumärke. Er kommunikation. Er organisation. Era produkter och tjänster. Vi skapar helt enkelt resultat och förändring. På riktigt.

Vi ser till helheten i ditt företag, ur alla perspektiv. För att hjälpa er nå ut och sälja mer. Ta mer betalt. Bli mer hållbara. Rekrytera och behålla de bästa medarbetarna.

Förändring100%
Utveckling100%
Uppgradering100%

Specialistkompetens

Vi har specialiserad expertis inom olika områden vilket gör att vi har kompetensen och förmågan att se till helheten i företag och organisationer.
I 720 grader finns bland annat varumärkesutvecklare, kommunikationsstrateger, utvecklings- och ledarskapskonsulter samt digitaliseringsexperter.

Varumärkesutveckling
Strategi
Organisations- och ledarskapsutveckling
Tjänste- och produktutveckling

Allt börjar i varumärket. Vilket företag är vi? Vilket företag vill vi vara? Hur vill vi uppfattas?

När man väl vet var man är och vart man vill behövs en väl genomarbetad och förankrad strategi för att ta sig dit. Det kommer ta tid att ta sig till målet och det är sällan lätt och friktionsfritt. Men det går. Ofta kräver det utveckling och förändring av organisation, struktur och ledarskap. Inte sällan också förändring av tjänster och produkter – om inte annat hur de förpackas, presenteras och saluförs.

Vi har kompetensen och erfarenheten att hjälpa och stötta er genom hela uppgraderingsresan!

Vad väntar du på? Börja uppgraderingsresan redan idag!