Vi utvecklar er organisation

"Ingenting är permanent förutom förändring"

Uppgraderingsresan

Resan börjar i en rad frågor som måste besvaras. Vilket företag är vi? Vilket företag vill vi vara? Hur vill vi uppfattas?

Därefter behövs en genomarbetad och förankrad strategi för att ta sig dit. Det kommer ta tid att ta sig till målet och det är sällan friktionsfritt. Men det går. Ofta kräver det utveckling och förändring av organisation, struktur och ledarskap. Inte sällan också förändring av tjänster och produkter – om inte annat hur de förpackas, presenteras och saluförs.

Vi har kompetensen och erfarenheten att hjälpa och stötta er genom hela uppgraderingsresan!

Varumärkesutveckling
Strategi
Organisations- och ledarskapsutveckling
Tjänste- och produktutveckling

Vårt erbjudande

Är ni beredda att ta första steget till en uppgradering? Vi arbetar med en tydlig arbetsprocess där ni själva väljer i vilken omfattning ni vill anlita oss. 

För att göra det enklare att komma igång erbjuder vi ett antal grundläggande paket. Dessa kombineras och anpassas efter just era behov.

Gemensamt för samtliga steg är att vi inleder med ett kort möte för att titta på förutsättningarna och komma överens om det fortsatta insatserna.

“Hej, hur är läget?”
Ni behöver förändring och vill komma vidare, men har behov av
hjälp med att ringa in vad utmaningen består av.

Vi erbjuder ett första kostnadsfritt 30-minuters videomöte.

“Hur är det egentligen?”
Ni har en uppfattning om vad ni vill åstadkomma men behöver en tydligare bild av nuläget för att kunna fatta rätt beslut. 

“Till pudelns kärna”
Ni vet vad som behöver göras och det är dags att kavla upp ärmarna och få detaljkoll på utmaningar, möjligheter och alternativ. 

“And… action!”
Vi hjälper er med implementeringen av förändringar och allt som hör därtill. Har vi inte själva rätt kompetens tar vi hjälp av våra samarbetspartners. 

“Hur gick det här då?”
För att säkerställa att strategier och åtgärder varit effektiva arbetar vi även med uppföljning och utvärdering. Detta kan göras både löpande och efter avslutad insats. 

Efter varje steg erhåller ni ett sammanfattande dokument med rekommendationer hur ni kan gå vidare. Ni binder inte upp er för något och inför varje nytt steg bestämmer vi tillsammans arbetsformer och omfattning.

Vad väntar du på? Börja uppgraderingsresan redan idag!